مراسم انتقال یافته های تحقیقاتی در زمینه دام در روستای قالهر شهرستان دلیجان تشکیل گردید.

1

 

مراسم انتقال یافته های تحقیقاتی در زمینه دام شهرستان دلیجان در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۵ در محل سالن کانون پرورش فکری روستای قالهر با حضور بیش از ۴۰ نفر از بهره برداران تشکیل گردید.

در این نشست خانم مهندس میر شمس الهی و آقای دکتر طالبیان مسعودی از مرکز تحقیقات کشاورزی استان ،آخرین یافته های خود را در زمینه همزمان سازی فحلی در گوسفند در فصل و خارج از فصل تولید مثل و توسعه کاربرد ترکیبات نیتروژنه غیر پروتئینی در تغذیه نشخوارکنندگان در اختیار بهره برداران این روستا قرار دادند .

در پایان بهره برداران سوالات خود را در موارد فوق مطرح و پاسخ های مناسب دریافت نمودند .

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1