جلسه بیمه محصولات کشاورزی در شهرستان تفرش برگزارشد.

برگزاری جلسه بیمه محصولات کشاورزی شهرستان تفرش

سه شنبه نهم آبانماه سالجاری با حضور دکتر کرمی ، مدیر گروه خدمات بیمه ای محصولات کشاورزی استان،رئیس بانک کشاورزی شهرستان ، مسئولین ادارات تابعه و مدیریت با موضوع بیمه محصولات کشاورزی در سالن جلسات مدیریت برگزار گردید.

مهندس اخلاصی اظهار داشتند: با توجه به وابستگی شدید تولید محصولات کشاورزی به شرایط جوی و آب و هوایی  ،بیمه محصولات کشاورزی مهتمرین پشتوانه و کمک مالی به کشاورزان می باشد و حمایت صندوق بیمه  از کشاورزان موجب توسعه و افزایش تولید محصولات کشاورزی خواهد شد.

مهندس اخلاصی:مشارکت همه جانبه مسئولین اعم از صندوق بیمه محصولات کشاورزی ،بانک کشاورزی ، کارشناسان ادارات تابعه و مدیریت جهت بستر سازی و انجام هر چه بهتر بیمه محصولات کشاورزی خواستار شدند.

دکتر کرمی :با توجه به اینکه در سالهای گذشته مصوبه ای جهت تخصیص بودجه مستقل برای صندوق بیمه محصولات کشاورزی وجود نداشته ولی در بودجه سال ۹۷ دیده خواهد شد بنابراین می توان گفت صندوق بیمه محصولات کشاورزی رو به بهبودی است و لذا مشکل کشاورزان در پرداخت غرامت ها تسهیل خواهد شد.

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1