گزارش تصویری بازدید مهندس آنجفی از مجتمع گلخانه ای آوه در شهرستان ساوه

 

گزارش تصویری بازدید مهندس آنجفی از مجتمع گلخانه ای آوه در شهرستان ساوه

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1