گزارش تحليلي مرحله كاشت جو استان مركزي در سال زراعي جاري

1

 

معاون زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي در خصوص مراحل كاشت جو در استان مركزي در سال جاري زراعي گفت: سطح زيركشت جو ديم در سال زراعي جاري به ۸هزار و ۶۴۵ هكتار رسيده است.

خدرايي با بيان اين مطلب افزود: با توجه به تاخير در شروع بارندگي هاي پاييزه و سرد شدن هوا، جوانه زني و سبز شدن گياه در مقايسه با سال زراعي گذشته با تاخير انجام شده است.

وي با اشاره به سطح زير كشت پايلوت جو ديم در استان مركزي اظهار كرد: سطح زير كشت پايلوت جو ديم استان نيز ۱هزار و ۲۰۰ هكتار بوده كه در شهرستانهاي فراهان، آشتيان ، خنداب ، اراك و شازند اجرا شده است .

وي در خصوص جو آبي در استان بيان كرد: سطح زيركشت جوآبي نيز در سال جاري به ۴۴هزار و ۱۵ هكتار رسيده است

معاون زراعت جهاد كشاورزي استان مركزي توضيح داد: عمليات كاشت دراكثر مزارع استان در تاريخ مناسب و توصيه شده انجام شده و تأخير در كشت مربوط به مزارعي بوده كه زيركشت محصولات بهاره از جمله ذرت ، سيب زميني و چغندرقند قرارداشته و زارعين به علت محدوديت زمين در صدد كاشت جو پس از برداشت محصول در همين قطعات بوده اند.

خدامي اضافه كرد: فصل كاشت اين زراعت از بيستم شهريورسال جاري در مناطق سردسير استان آغاز شده و تا اوايل آذرماه همين سال در مناطق معتدل استان ادامه مي يابد .

وي در بخش ديگري از اظهارات خود در خصوص طرح مشاركتي مقايسه ارقام جو( pvs ) گفت:

به منظور آشنايي كشاورزان با ارقام جديد اصلاح شده جو و بررسي سازگاري و مقايسه عملكرد اين ارقام با ارقام شاهد ، نسبت به كشت آنها در اراضي كشاورزان تحت عنوان طرح مشاركتي مقايسه ارقام ( pvs )  اقدام مي شود.

وي افزود: لذا كشت ارقام جو ديم در شهرستان فراهان اجرا گرديده و ارقام جو ديم سرارود ۱  ، آبيدر ، سهند، انصار و يك رقم بومي تحت كشت و مقايسه عملكرد قرار مي گيرند.

وي در خصوص طرح مشاركتي مقايسه ارقام جو آبي گفت: ارقام جو آبي در سه شهرستان اجرا شده كه در دو شهرستان ساوه و زرنديه ارقام بذري منطقه معتدل و در شهرستان اراك ارقام مناسب منطقه سرد كشت شده اند.

اين مقام مسئول در خصوص وضعيت توزيع بذور اصلاح شده خاطرنشان ساخت: ضمناً هر ساله به منظوربهبود وضعيت كشت و استفاده كشاورزان از ارقام اصلاح و فرآوري شده نسبت به كشت         هسته هاي اوليه و پايه هاي مادري بذربراي توليد بذور گواهي شده با نظارت كار شناسان ذيربط اقدام مي شودكه در اين راستا ميزان توزيع بذور اصلاح شده در طبقات مختلف بذري از جمله ماكويي ، بهمن ، ريحان ۰۳،  نصرت ، بهرخ  و يوسف ۱۰۷۴ تن مي باشد .

خدامي در زمينه وضعيت توليد و خريد محصول در سال جاري بيان كرد: ميزان توليد جو ديم استان در سال زراعي گذشته ۷هزار و۳۴۵ تن بوده است و ميزان توليد جوآبي استان در سال زراعي گذشته ۱۸۳هزار و ۳۷۲ تن بوده است

وي افزود: همچنين ميزان خريد تضميني جو در سال زراعي گذشته با همكاري شركت پشتيباني امور دام و سازمان بورس ۳۸ هزار تن بوده است .

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1