کارگروه توسعه مدیریت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به ریاست مهندس بابایی برگزار شد.

سومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت  سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی  به ریاست مهندس بابایی رئیس سازمان ، و با حضور کلیه معاونین و روسای سازمان به دبیری مهندی صفری معاون توسعه مدیریت و منایع انسانی ، روز شنبه ۱۱ دی ماه در سازمان برگزارشد.

 

1

 

مهندس بابایی رئیس سازمان استان مرکزی گفت: واگذاری تصدی ها از اولویت های سازمان می باشدوباید سازمان به سمت واگذاری تصدی ها حرکت کرده تا امور حاکمیتی را به بهترین نحو انجام دهند.

وی افزود: باید در آیین نامه اجرایی تفاهم نامه واگذاری استعلامات بحث نظارت و مسئولیت پاسخگویی سازمان نظام مهندسی کشاورزی دیده شود.

مهندس بابایی در ادامه گفت: در این آیین نامه مدت پاسخگویی، کمترین زمان ممکن در نظر گرفته شود تا کشاورزان و سایر خدمت گیرندگان احساس رضایت داشته و اثرات تفاهم نامه را در کمترین زمان مشاهده کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی گفت: این جلسه به منظور بررسی تفاهم نامه واگذاری استعلامات بانکی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل گردیده است.

صفری ضمن تقدیرو تشکر از عملکرد مطلوب سازمان  افزود: رتبه سازمان در واگذاری تصدی ها در بین جهاد کشاورزی استانهای کشور در محور پویایی و پاسخگویی رتبه برتر را کسب نموده است.

وی در ادامه به پتانسیل بالای شیوه نامه ابلاغی وزیر محترم جهاد کشاورزی در سال ۹۳ اشاره کردند و گفتند : میتوان با استفاده از واگذاری به شیوه مشارکتی در قسمت ساختمان و رفاهیات پرسنل خدمات لازم را از بخش خصوصی دریافت کرد.

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1