کارگروه تخصصی خشکسالی ،سرما زدگی و مخاطرات بخش کشاورزی استان مرکزی

 

 

1

 

مدیریت بحران در کشاورزی نیازمند برنامه ریزی آینده محور است
مدیریت بحران بخش کشاورزی نیازمند برنامه ریزی آینده محور است.

مدیریت بحران بخش کشاورزی نیازمند برنامه ریزی آینده محور است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: مدیریت بحران بخش کشاورزی نیازمند برنامه ریزی آینده محور است تا هر گونه حادثه احتمالی در این بخش به بهترین نحو کنترل و مدیریت شود.

مجید آنجفی در کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: امنیت غذایی از ارکان اصلی امنیت در کشور است و برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر مناسب در بخش کشاورزی می تواند باعث کاهش بحران های اجتماعی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی بیان کرد: پیش بینی برای مقابله با بحران های بخش کشاورزی، کنترل وضعیت عمومی کشور در یک فضای آرام را به دنبال خواهد داشت.

آنجفی ادامه داد: شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، با خسارات و تلفات پرندگان و افزایش قیمت ها تبدیل به یک بحران در جامعه شد، در حالی که با تحلیل های آینده محور می توانستیم وضعیت را بهتر کنترل کنیم.

وی خواستار برگزاری مرتب نشست های کارگروه خشکسالی و مخاطرات بخش کشاورزی شد و اظهار کرد: اعضای این کارگروه، گزارش های جامع از خسارات احتمالی داشته باشند و با تحلیل کارشناسی در راستای برنامه ریزی موثر بر مدیریت بحران حضور یابند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی بیان کرد: کشور به لحاظ جغرافیایی در معرض عوامل تنش زا، خشکسالی و سرمازدگی است که برای مقابله با هر گونه حادثه احتمالی، نیازمند برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر مناسب هستیم.

آنجفی با اشاره به بیمه محصولات کشاورزان گفت: باید تدابیری برای خسارت محصولات کشاورزانی که زیر پوشش بیمه نیستند اندیشیده و جلسه ای با اعضای صندوق بیمه محصولات کشاورزی در راستای گسترش پوشش بیمه ای برگزار شود.

وی ادامه داد: سطح خسارات بخش کشاورزی و تنوع و تعدد خسارات گسترده است و جمع کثیری از جامعه هدف و بهره بردارن را شامل می شود که برای جبران خسارات و حمایت از کشاورزان و بهره برداران نیازمند برنامه ریزی و ارایه راهکار اصولی هستیم.

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1