همایش حفظ وحراست از احشام با حضور مددكاران ونيروي انتظامي در شهرستان اراك برگزارشد.

به گزارش كارشناس اداره ترويج شهرستان اراك همایش حفظ وحراست از احشام درتاریخ ۲۴/۸/۹۶ راس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه درمحل سالن اجتماعات امام خمینی (ره)سازمان جهاد كشاورزي با حضور۷۰نفر ازنمایندگان محترم نیروی انتظامی شهرستان و مددكاران دامداران وشورا هاي اسلامي و دهياران تشکیل گردید مدعوین جلسه شامل دهیاران –شوراها ودامداران شهرستان اراک بودند.

مهندس جعفری معاونت اداری جهاد شهرستان ضمن خوشامدگویی به اعضای حاضر درهمایش وقدردانی از اینکه دعوت همایش را اجابت نموده اند حادثه جان باختگان زلزله کرمانشاه را تسلیت عرض نمودند.

ایشان ضمن توجیه اهداف همایش عنوان نمودند تهدیدهای عمومی در خصوص دام را بدین صورت عنوان نمودند :سه تهدید عمومی شامل سرقت احشام-حوادث غیرمترقبه وپدافند غیرعامل را یادآور نموده وفرمودند خودمراقبتی در برابر سارقین توسط دامداران و استحکام سازی بنا وتاسیسات بر اساس قانون صدور پروانه دامداری  ومقامت در برابر شیوع بیماریهای دام وطیور از اهم موارد می باشد.

درادامه نماینده نیروی انتظامی جناب سرهنگ  صارمی ضمن  عرض تسلیت حادثه جانسوز زلزله کرمانشاه نسبت به ایراد موارد امنیتی حفظ وحراست از احشام پرداختند که اهم موارد شامل خودمراقبتی از احشام توسط دامدار-نصب دوربینهای مداربسته دردامداریها-نصب سیم خاردار-آموزش نگهبانان گله ها برای اطلاع دادن موارد مشکوک به نیروی انتظامی-بازدید وسرکشی مداوم از محل نگهداری احشام-خودداری از ورود افراد غریبه به محل نگهداری دام-استفاده از سگهای نگهبان-خالی نگذاشتن محل نگهداری دام از نگهبان-استفاده از پلاکهای بهداشتی دام-استفاده از چوپانان قوی ونیرومند-استفاده از دربهای آهنی-نگرفتن خوراکی ونوشیدنی از افراد غریبه و...

درپایان ایشان یادآورشدند هرگونه ورود افراد وماشین غریبه ومشکوک به روستا را فورا به نیروی انتظامی گزارش نمایند ودرنهایت به سوالات حاضرین جلسه پاسخ ارائه نمودند وجلسه راس ۱۱ به پایان رسید.

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1