نوزدهمین نشست اتاق فکر با موضوع بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی برگزار شد

نوزدهمین نشست اتاق فکر با موضوع بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی برگزار شد

 

نوزدهمین نشست اتاق فکر در تاریخ ۱۷ تیرماه ۹۶ با موضوع بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی با حضور مدیرکل اقتصادی استانداری مرکزی، جمعی از مسئولین بخش کشاورزی، مدیران تشکل های کشاورزی و با حضور ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی‌ در سازمان جهاد استان برگزار شد.

 

در ابتدای نشست مدیران تشکل های کشاورزی مباحث جلسات گذشته را مرور و در ادامه چالش های بخش کشاورزی در چهار زیر بخش دام، طیور، زراعت و باغبانی مطرح شد.

دکتر نعمتی، مدیر کل اقتصادی استانداری مرکزی ضمن مثبت ارزیابی کردن این نشست گفت: طرح مسائل استراتژیک خوب بود، مشکلات امروز ما آب است که کم شده، نیروی انسانی است که دیگر مثل قبل عمل نمی کند، تکنولوژی است که باید متولی داشته باشد.

وی افزود: برخی مشکلات هم روزمرّه هستند که مطرح شدن آنها خوب است، مسائلی مانند وام، بیمه، بیماری ها، خسارت ها، واگذاری ها و... که خوب است در اتاق فکر مطرح شوند.

نعمتی با ذکر این مطلب که این مسائل خوراک کاری ما هستند و براساس آنها کار می کنیم گفت: مسئله اشتغال وظیفه ماست که از مدیران سول می کنیم چقدر اشتغال ایجاد کرده اید.

در پایان وی خاطر نشان کرد : از اطلاعات مطرح شده توسط حضار خرسند شدیم و از طریق همین دوستان می توان استراتژی ها را تبیین کرد.

 

در ادامه ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: ما به تشکل ها اعتماد داریم و آنها را در کنار خود میبینیم چرا که تشکل ها دارای ظرفیت بسیار بالایی هستند.

آقای مهندس بابایی افزود: ما خیلی از کار ها را به بخش خصوصی واگذار کردیم و از این کار پشیمان نیستیم چ ا که از دولتی ها هم بهتر عمل میکنند.

 

وی ضمن مثبت خواندن اقدامات صورت گرفته بیان کرد: در بین چند استان که در حضور وزیر عملکرد خود را مطرح کردند، ایشان اعلام کردند، تنها عملکرد استان مرکزی مورد مقبول واقع شد و از این بابت عملکرد بخش خصوصی قابل تقدیر است.

 

ایشان خاطر نشان کردند که اتاق فکر باید بازوی جهاد کشاورزی باشد و از جلسات بعد اتاق فکر موضوعی خواهد بود.

 

در پایان مقرر شد کمیته های تخصصی در قالب دام، طیور، باغبانی و زراعت ذیل اتاق فکر تشکیل شود و موضوعات مرتبط با هر زیربخش در قالب مشکلات، علل شکل گیری و بوجود آمدن هر مشکل و مسئله بهمراهراه حل ها بصورت مکتوب تهیه و جهت اجرایی شدن به سازمان جهاد کشاورزی ارائه شود.

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1