نشست پرسنل شاغل در مدیریت شهرستان محلات با رئیس سازمان جهاد کشاورزی در محلات برگزار گردید.

رئيس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکز مهندس آنجفي با كاركنان مديريت جهادكشاورزي شهرستان محلات  نشست صميمانه داشتند
در اين نشست ابتدا مهندس محمودي ضمن خوش امد گويي وتبريك به رئيس سازمان گزارشي از مديريت وتوانمندي هاي شهرستان خدمت مهندس آنجفي ارائه نمودند
مهندس محمودی گفتند : ۱۲۰مورد محموله قرنطينه طي سال جاري انجام شده كه ۱۹۷۹ميليون انواع گل صادرات شده است  ۸۰درصد توليد و۹۰در صد صادرات كه ۱۰درصد بيرون از شهرستان به كشورهاي عراق تركمنستان آذربايجان صادر شده است ودر حوزه زراعت وباغباني نسبت به برخي از شهرستانهاي استان محلات عملكرد بهتري داشته است
وی افزودند:  محلات اولين توليدكننده آكواريوم در خاور ميانه مي باشد
درپايان رئيس سازمان مهندس آنجفي ضمن تقدير وتشكر از برگزاري جلسه ايشان اذعان نمودند كه با روحيه بالا وهمدلي وهمگرايي نيروها مي توان اثربخشي مثبت را در سازمان حاكم كنيم

ايشان در ادامه بيان نمودند با رفع موانع وتبعيضات بايد به گونه اي عمل كنيم كه ارباب رجوع رضايت كامل داشته باشد .

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1