نشست بررسي تسهيلات مكانيزاسيون در شهرستان آشتيان برگزار شد.

نشست بررسي تسهيلات مكانيزاسيون در شهرستان آشتيان برگزار شد.

نشست بررسي اعطاي تسهيلات مكانيزاسيون شهرستان هاي آشتيان ،تفرش و فراهان روز چهار شنبه ۲۱تير ماه در مديريت جهاد كشاورزي شهرستان آشتيان برگزار شد .

مدير جهاد كشاورزي شهرستان آشتيان گفت : اين نشست با هدف بررسي روند اعطا وجذب تسهيلا ت مكانيزاسيون با حضور مديران ،كارشناسان استان وشهرستان ها و روساي بانكهاي كشاورزي  شهرستان هاي ياد شده برگزار شد.

مهندس سعيد برجي در ابتداي اين نشست  گزارشي از جذب تسهيلات  شهرستان آشتيان در سال ۹۵ ارائه كرد.وي گفت در سال گذشته كل اعتبار شهرستان ۱۹ هزاروسيصدو هشت ميليون ريال بود كه با توجه به اقدامات خوب انجام شده موفق به  جذب سي و ششهزارو نه صد و بيست سه ميليون ريال معادل ۱۰۰و هشتاد وشش در صد شديم .

وي اضافه كرد با جذب اين اعتبار تعداد ۱۱دستگاه كمباين ،۳۴دستگاه تراكتورو ۹دستگاه ساير اداوات كشاورزي خريداري و كه موجب اشتغال زايي حدود ۷۰ نفر بصورت مستقيم و غير مستقيم شده است.

در پايان اين نشست برتشويق كشاورزان ،دامداران ،باغداران وبهره برداران منابع طبيعي برجذب تسهيلات مكانيزاسيون تاكيد گرديد.

 

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1