قیمت فروش کودهای شیمیایی به کشاورزان افزایش نخواهد یافت

قیمت فروش کودهای شیمیایی به کشاورزان افزایش نخواهد یافت

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی درخصوص شایعه گران شدن قیمت فروش کودهای شیمیایی به ویژه اوره به کشاورزان اظهار داشت:«دولت تدبیر و امید و هم چنین وزارت جهادکشاورزی برنامه ای برای افزایش قیمت فروش کودهای کشاورزی نداشته و بیان مطلب فوق شایعه ای بیش نیست»

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،مهندس حمید رسولی اضافه کرد: خوشبختانه طی یک سال گذشته قیمت فروش کودهای یارانه ای به کشاورزان هیچ گونه افزایش نداشته و در ادامه نیز افزایش نخواهد یافت.

وی به کشاورزان زحمتکش این اطمینان را داد که هیچ گونه افزایش در قیمت فروش کودهای یارانه ای از جمله اوره نخواهیم داشت و کودهای مورد نیاز کشاورزان با قیمت های مصوب از طریق شبکه بزرگ کارگزاران شرکت خدمات حمایتی آماده عرضه و فروش می باشند.

وی خاطرنشان کرد:براساس مصوبات جلسه ۲۷/۱۱/۱۳۹۶ کمیسیون اقتصادی دولت و هم چنین جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ ستاد تنظیم بازار قیمت خرید کود اوره از شرکت های پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفت و مقررگردید که قیمت خرید اوره از شرکت های مذکور هم چنان با قیمت های قبلی و بدون هیچ گونه افزایشی در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1