ظرفیتهای بالقوه شیلات در استان مرکزی با درک جمله ((ما می توانیم)) در حال فعال سازی است

کشاورزانی که با هدف  استفاده بهینه از منابع آبی موجود استان به صورت دومنظوره اقدام به آبزی پروری در کنار تولید محصولات کشاورزی می نمایند, به ما می آموزند که در کنار انجام فعالیت کشاورزی با آب مورد استفاده در بخش کشاورزی بایستی ظرفیت تولید استان در بخش آبزی پروری را افزایش داده و به توسعه آبزی پروری در استان در کنار همین منابع آبی محدود اقدام نمود.

مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با اشاره به اینکه کشاورزی استان مرکزی وابستگی زیادی به آبهای زیر زمینی دارد گفت: طبق مطالعات انجام شده در سال آبی ۹۳-۹۲ مشخص شده است که حدود ۷۷ درصد از مصارف آبی استان از طریق چاههای عمیق و نیمه عمیق , حدود ۱۷ درصد از طریق قنوات و حدود ۶ درصد از طریق چشمه ها تامین می گردد, برهمین اساس با توجه به اینکه بخش اعظمی از این آب در حوزه کشاورزی استفاده می شود بایستی  بهره وری و استفاده بهینه از این منابع آبی برای تولید چندین محصول مورد تاکید قرار گیرد.اکبری با تاکید بر این نکته که در انجام فعالیت آبزی پروری در کنار کشاورزی هیچ گونه آبی مصرف نمی شود بلکه آب با عبور از سیستم پرورشی مور استفاده قرار می گیرد گفت: شناسایی منابع آبی مستعد آبزی پروری در استان و برگزاری دوره آموزشی توجیهی ویژه صاحبان این گونه منابع آبی از یک سوء و سود مناسبی که در کنار فعالیت های کشاورزی عاید کشاورز آبزی پرور می گردد با عث شده است که استقبال کشاورزان برای  انجام فعالیت آبزی پروری روبه افزایش باشد.

مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با بیان اینکه پیش بینی می شود در پایان سالجاری رشد مناسبی در حوزه آبزی پروری استان نسبت به عملکرد سال گذشته ایجاد شود گفت: علاوه بر بکارگیری منابع آبی جدید برای توسعه آبزی پروری در استان , افزایش تولید در واحد حجم  در واحدهای موجود نیز یکی از الویتهای شیلات بوده و هر ساله مورد تاکید نیز قرار می گیرد , وی با بیان اینکه افزایش تولید آبزیان پرورشی علاوه بر اقتصادی تر کردن فعالیت کشاورزی , ایجاد درآمد و اشتغال همچنین بهره وری بیشتر از منابع آبی به افزایش سرانه مصرف آبزیان از طریق دسترسی آسان روستائیان به آبزیان نیز منجر خواهد شد به پیگیری مصوبات مربوط به ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه شیلات و آبزیان نیز اشاره کرده و گفت : در ستاد مربوطه ۱۳ مصوبه تنظیم شد که به لطف خداوند و همکاری مسئولین این مصوبات در حال پیگیری بوده و بعضاً نیز به نتیجه رسیده است. وی در خصوص جذب سایر سرمایه گذاران علاوه بر انجام سرمایه گذاری در حوزه آبزی پروری نیز گفت: مذاکراتی با تعدادی از شرکتهای تولید کننده خوراک آبزیان از کشور های خارجی توسط طرف ایرانی نیر انجام شده است که امید می رود با تفاهمی که در استان صورت می گیردبتوان از این ظرفیت در استان استفاده و تکنولوژی و سرمایه سرمایه گذار خارجی را نیز جهت توسعه این بخش با استان واردنمود.

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1