سیلوی هندودر با اعتبار 30 میلیارد ریال و ظرفیت 10 هزار تن با حضور اقا زاده استاندار استان مرکزی به همراه مهندس بابایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی

1

 

 

سیلوی هندودر با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال و ظرفیت ۱۰ هزار تن، دیگر پروژه افتتاحی امروز بود که در مساحت ۱۰ هزار متر مربع احداث شده و ۹ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است با حضور اقا زاده استاندار استان مرکزی به همراه مهندس بابایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی

 

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1