راسم انتقال یافته های تحقیقاتی با موضوع افزایش بهره وری دام سبک و سنگین در مرکز جهاد کشاورزی میلاجرد برگزار

1

 

مراسم انتقال یافته های تحقیقاتی با موضوع افزایش بهره وری دام سبک و سنگین در مرکز جهاد کشاورزی میلاجرد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کمیجان؛ در راستای اجرای برنامه های آموزشی ترویجی و انتقال یافته ها بخش کشاورزی، مراسم انتقال یافته های تحقیقاتی با شرکت بیش از ۵۰ نفر ازکارشناسان و بهره برداران شهرستان در مرکز جهاد کشاورزی میلاجرد برگزار شد.

در این مراسم که آقای دکتر مسعودی و خانم مهندس میر شمس الهی از مرکز تحقیقات کشاورزی استان حضور داشتند،آخرین یافته های تحقیقاتی در زمینه آمونیاکی کردن کاه و بقایای فراورده های کشاورزی و تغذیه این یافته در گاوشیری طی دوره شیر دهی و اثرات مثبت آن و همچنین بررسی وضعیت میزان بره گیری درگله های گوسفند و روش های افزایش میزان بره زایی از طریق همزمان سازی فحلی در گوسفند در خارج از فصل تولید مثل به منظور افزایش کیفیت و کمیت تولیدات دامی مورد بررسی قرار گرفت.

 

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1