رئیس سازمان دامپزشکی کشور از شرکت پرورش ماهیان زینتی آبزی پرور محلات بازدید کرد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور از شرکت پرورش ماهیان زینتی آبزی پرور محلات بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی استان مرکزی «دکتر مهدی خلج» رییس سازمان دامپزشکی کشور به همراه مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی و سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان محلات از مرکز پرورش ماهیان زینتی در شهرستان محلات بازدید کرد.

در این بازدید مدیرعامل شرکت آبزی پرور پس از ارایه گزارش عملکرد و توانمندیهای شرکت به بیان نظرات، پیشنهادات و مشکلات خود جهت تسهیل و تسریع در امور پرورش، صادرات و واردات ماهیان زینتی پرداخت.

در پایان جلسه دکتر مهدی خلج رییس سازمان دامپزشکی کشور پس از جمع بندی نظرات و پیشنهادات حضار، ضمن اعلام ضرورت رعایت قوانین و مقررات سازمان دامپزشکی کشور، اجرای ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای دامپزشکی را به عنوان مهمترین ضابطه در مسیر ورود به دنیای تجارت و اقتصاد بین المللی در زمینه دام و فرآوردهای خام دامی دانست و بر پیگیری جدی امور تولیدی بارعایت ضوابط بهداشتی تاکید کرد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور درحاشیه این بازدید اظهار کرد: تولید سالم و پایدار از سیاست های راهبردی و اصولی سازمان دامپزشکی کشور می باشد و این مهم با نظارت سازمان دامپزشکی کشور، رعایت موازین و دستورالعمل های این سازمان سامان می یابد.

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1