جلسه هماهنگی مدیران با موضوع قانون حفظ کاربری و جلوگیری از خرد شدن اراضی در استان مرکزی برگزار گردید.

جلسه هماهنگی مدیران با موضوع قانون حفظ کاربری و جلوگیری از خرد شدن اراضی در استان مرکزی برگزار گردید.

جلسه در۲۴آبان با حضور مهندس صیدی نژاد معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور ، جناب آقای مهندس توکلی مدیرکل محترم دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور ، رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی جناب آقای مهندس بابایی ، مدیریت و مدیر محترم امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی و مدیران محترم جهاد کشاورزی شهرستانها و روسای محترم و کارشناسان محترم حقوقی ادارات امور اراضی شهرستان ها در سالن امام علی (ع) سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با موضوع حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی صورت گرفت .

نریمانی مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در ابتدای جلسه ضمن خوش آمدگویی به مدعوین ، برخی موارد و رئوس موضوعات در حوزه حفظ کاربری و تعیین تکلیف و ساماندهی اراضی  را مطرح نمودند.

مهندس توکلی در خصوص وظایف کارگروه ملی یکپارچه سازی و جلوگیری از خردشدن اراضی در استان و شهرستان ها توضیحاتی را مطرح نموده و قانون و آئین نامه جلوگیری از خرد شدن اراضی را به صورت کلی توضیح داده و نسبت به برخی سئوالات در نحوه اجرای قوانین و مقررات فوق تشریح موضوع نمودند .

در ادامه مهندس صیدی نژاد ضمن توضیحات تکمیلی مباحث مطروحه ، سوالات و مواردی را که اعضای حاضر در جلسه طرح نموده بودند تشریح نموده و پاسخ دادند.

مهندس بابایی ضمن خوش آمدگویی به تمامی مهمانان و عرض تسلیت برای حوادث زلزله اخیر در کرمانشاه، تاکید بر پیشگیری قبل از قلع و قمع داشتند و از راه اندازی و عمکلرد سامانه ۱۳۱ در سطح استان ها به عنوان راهکاری بسیار خوب برای امر پیشگیری نام برده و تقویت این سامانه را امری بدیهی برای بهبود شرایط عنوان کردند ، همچنین ایشان انجام رفع تداخلات در ۱۰ سال اخیر را یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر مطرح نمودند و اعلام داشتند که سازمان جهادکشاورزی از هیچگونه مساعدت در اجرای صحیح قوانین و همچنین تأمین اعتبار در راستای یکپارچگی اراضی دریغ نخواهد نمود.

 

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1