جلسه نظام نوین ترویج باحضورمحققین معين ومسئولین پهنه ها درشهرستان اراک برگزارشد.

جلسه نظام نوین ترویج باحضورمحققین معين ومسئولین پهنه ها درشهرستان اراک برگزارشد.

 

به گزارش كارشناس اداره ترويج  شهرستان اراك جلسه اي به منظور هماهنگي در اجراي نظام نوين ترويج راس ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخه ۱۳/۸/۹۶ درمحل سالن امام حسین (ع)سازمان با حضور مدير شهرستان، محققين و مسئولين پهنه ها و روساي ادارات شهرستان اراك تشکیل گردید.

به گزارش كارشناس اداره ترويج شهرستان اراك درابتدای جلسه مسئول اداره ترویج شهرستان , ضمن عرض مقدم به حاضرین جلسه ، کلیات واهداف جلسه توضیحاتی ارائه نمودند ونامه و ابلاغيه وزير محترم جهاد كشاورزي مبني بر ثبت بهنگام و دقيق اطلاعات بهره برداران در سامانه جامع پهنه بندي و مديريت داده هاي كشاورزي راقرائت نمودند. درادامه محققين معین مرکز تحقیقات جناب آقایان مهندس لک وعزیزی از اجرای طرح نظام نوین ترویج ابراز خرسندی نمودندونسبت به اجرای طرح درراستای حل مشکلات بهره برداران وپژوهش دراین راستا قول همکاری دادند.سپس مسئولین واحدهای اجرایی مدیریت به بیان مسائل وموارد موجود در سامانه نظام نوین را مطرح و نيازها مباحثي را اشاره داشتندودرخصوص آموزش مرحله ای مروجین پهنه ها,رفع نواقص مربوط به سامانه نظام نوین توضیحاتی ارائه نمودند.

درپایان جلسه جناب آقای مهندس قائم مقامی مدیرمحترم شهرستان به جمعبندی مطالب پرداخته وضمن تشکر از حضورکلیه حاضرین درجلسه بیان فرمودندکشاورزی بایستی برنامه محور بوده وعلمی پیش رود ولذا وجود اطلاعات پایه جهت دستیابی به این منظور بسیارحائز اهمیت بوده ومروجین پهنه ها بعنوان بازوان اصلی جهادکشاورزی درمراکز اجرایی بایستی نسبت به مساله یابی اقدام نموده واسطه ارتباط کشاورز و تحقیقات باشند.ایشان عنوان نمودند درصورتیکه اطلاعات سامانه نظام نوین ترویج بدرستی اعمال شود میتواند پاسخ گوی تمام نیازهای بخش کشاورزی باشدودراین راستا ثبت اطلاعات بهره بردار,اجرای کلاس آموزشی ویژه مروجین,مشخص نمودن اطلاعات بروزکلیه واحدهای اجرایی مدیریت وارتباط کارشناسان محقق معین مرکز تحقیقات با مراکز اجرایی مدیریت بسیاراهمیت دارد.

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1