تولید بیش از صدوبیست وهفت تن ماهی طی 6ماهه اول سال جاری در شهرستان شازند

تولید بیش از صدوبیست وهفت تن ماهی طی ۶ماهه اول سال جاری در شهرستان شازند

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان شازند : بیش از صدوبیست وهفت تن ماهی طی ۶ماهه اول سال جاری در شهرستان شازند تولید شده است .

مهندس کریمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شازند : ماهی حاوی مواد مغذی مهمی است که اکثر مردم به اندازه کافی دریافت نمی کنند .ماهی سرشار از  پروتئین وویتامین دی  وبهترین منبع اسید های چرب امگا ۳در جهان است که فوق العاده برای بدن ومغز مهم است .در این راستا باید برای افزایش سرانه مصرف خانوار ها فعالیت های ترویجی بیشتری انجام شود .

کریمی افزود :طی شش ماهه اول سال جاری در استخر های پرورش ماهی تعداد چهار میلیون وپانزده هزار عدد تخم چشم زده ، یک میلیون ودویست وچهارو هزارو دویست قطعه رها سازی بچه ماهی و سه میلیون و پانصد و۱۷هزار قطعه بچه ماهی قزل الا تولیدشده است ودرنهایت صید ماهی قزل الابیش از ۱۲۷تن بوده است .

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1