تقدير وزير جهاد كشاورزي از پرورش دهنده ماهيان خاوياري استان مركزي به عنوان نمونه ملي

http://jkm.ir/data/jkm/files/akhbar1396/clip_image002.jpg

تقدير وزير جهاد كشاورزي از پرورش دهنده ماهيان خاوياري استان مركزي به عنوان نمونه ملي

در سي و دومين مراسم تقدير از نمونه هاي بخش كشاورزي كه در تاريخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۶ در محل سالن همايشهاي بين المللي صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران برگزار شد از آقاي محمد رضا زارع پرورش دهنده ماهيان خاوياري شهرستان ساوه به عنوان پرورش دهنده نمونه ملي  ماهيان خاوياري  در استانهاي غير ساحلي توسط مهندس حجتي وزير جهاد كشاورزي تقدير  به عمل آمد.اكبري مدير شيلات و آبزيان سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي با اشاره به اينكه اين اتفاق براي اولين بار در استان مركزي  رخ داده است  است گفت: در اين مراسم در حالي  از ۱۵۳ نفر از توليد كننده برتر بخش كشاورزي كشور   توسط وزير جهاد كشاورزي با اهداء لوح تقدير و تنديس تقدير به عمل آمد كه ۷ نفر از اين تعداد را آبزي پروران وصيادان نمونه ملي سازمان شيلات ايران تشكيل مي داد.گفتني است در اين مراسم علاوه بر وزير جهاد كشاورزي , آيت ا.. عالمي نماينده محترم مقام معظم رهبري در وزارت جهاد كشاورزي و كليه معاونين اين وزارت نيز حضور داشته و نمونه هاي ملي بعد از مراسم در پانلهاي تخصصي ديدگاهها و مشكلات خود را در خصوص حوزه فعاليت خود بيان و مقرر گرديد توسط معاونين مربوطه وزير اين مشكلات پيگيري و پيشنهادات ارائه شده توليد كنندگان ملي براي پيشبرد فعاليت در حوزه هاي مختلف مورد بررسي و پيگيري قرار گيرد .

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1