برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های فرزند پروری در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کمیجان

1

 

 

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های فرزند پروری در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کمیجان

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کمیجان به مناسبت هفته فرهنگی شهرستان صبح امروز کارگاه آموزشی مهارت های فرزندپروری با مربیگری آقامحمدی کارشناس ارشد روانشناسی و سرپرست اداره بهزیستی و با حضور کارکنان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری و شبکه دامپزشکی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کمیجان برگزار شد.

مهم ترین موضوعاتی که در این گارگاه آموزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت شامل : اهمیت نقش والدین در تربیت فرزند، انواع روش های تربیتی(سخت گیرانه- متعادل- سهل گیرانه- طرد کننده) ، قوانین اساسی در تربیت فرزند، برخی تکنیک های فرزند پروری، مهارت نادیده گرفتن، مهارت دستور دادن، مهارت محرومیت زمان مند، کمک به کودک برای بیان احساسات خود و... بود.

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1