بازدید نمایندگان وزارتخانه از مرکز جهاد کشاورزی زالیان

به گزارش روابط عمومی شهرستان شازند :صبح چهارشنبه ۱۰ابان ماه سال جاری نمایندگان وزارتخانه ،هيئت همراه استاني و شهرستاني ازمرکز جهاد کشاورزی زالیان بازدید کردند .طی این بازدید از فعاليت هاي اين مركز از جمله پرونده نظام نوين ترويج و امور محوله در طرح نظام نوين براي مراكز وهمچنين سايتها الگويي ترويجي و بخصوص كانون يادگيري مصرف بهينه آب بازديد و مصاحبه كوتاهي نيز با آقاي آزموده مدير كانون انجام شد تا اين كانون به مرحله ملي شدن نزديك شود . پرونده آقاي مسعود آزموده از كشاورزان خبره شهرستان جهت اخذ رتبه برتر ملي بعنوان  مدير كانون يادگيري سايت مصرف بهينه آب دشت اسكان  در محل فعاليت  توسط گروه كارشناسي اعزامي از وزارت جهاد كشاورزي مورد بررسي قرار گرفت لازم به ذكر است سايت الگويي مصرف بهينه آب به منظور مديريت مصرف آب دشت اسكان از سال ۹۳ در دست اجرا است و بعد از مرحله آموزش با همكاري اداره فني زير بنايي و اعضاء سايت و مديريت همپاي آقاي مسعود آزموده،احمد اعتمادي،محمد صابردر مساحت بالغ بر ۱۱۰ هكتار  با اجراي طرح آبياري باراني توسط ۹۸ بهره بردار يكجا زراعي صورت مي گيرد.

 

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1