بازدید مهندس بابایی از مزارع کشت کلزا درشهرستان محلات

بازدید مهندس بابایی از مزارع کشت کلزا شهرستان محلات

آقاي مهندس بابايي رئيس محترم سازمان جهادكشاورزي استان مركزي از مزارع كلزا شهرستان محلات باز ديد نمودند آقاي بابايي در اين بازديد از اقدامات انجام شده در خصوص كشت واطلاع رساني وآموزشهاي لازم در خصوص كشت كلزا شهرستان اظهار رضايت  نمودند وگفتند در راستاي شعار اقتصاد مقاومتي واقدام وعمل هدف سازمان اين است كه بتوانيم سهمي درتوليدات داخلي داشته  واين محصول را خودكفا يي برسانيم
در حاشيه اين بازديد آقاي محمودي مدير جهادكشاورزي شهرستان گزارشي از كشت كلزاشهرستان ارائه نمودند و گفتند ۱۳۵هكتار از اراضي شهرستان زير كشت كلزا رفته است و پيش بيني مي شود ۲/۵تن در هكتار برداشت د اشته باشيم ۶۰درصد كلزا كاران زير پوشش صندوق بيمه محصولات قرار گرفتند
ودر ادامه گفتند  با همكاري همكاران در بخش زراعت آموزشهاي لازم به كلزا كاران داده شده وسعي كرديم كشت به موقع انجام شود وتهيه وتدارك ۳دستگاه بذركاريارانه و۱تن بذر رقم آلماني وفرانسوي وتهيه  ۵۰۰كيلو انواع كودهاي ريزمغزي به صورت رايگان دراختياركلزا كاران قرار داديم

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1