بازدید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ازجهاد کشاورزی مرکز شهابیه وخورهه برگزارگردید.

بازدید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ازجهاد کشاورزی مرکز شهابیه وخورهه برگزارگردید.

در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۹۵ جلسه ای با موضوع بررسی مسائل و مشکلات مرکز جهاد کشاورزی شهابیه خمین و خورهه محلات  با حضور معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان ، معاون مدیر امور اداری ، معاون مدیر رفاه و پشتیبانی و رئیس اداره تدارکات  سازمان باکلیه کارکنان مدیریت برگزار گردید.

 


مهندس صفری ضمن بازدید از وضعیت  و امکانات ساختمان ها گفت: باید از امکانات موجود  استفاده بهینه کنیم و کارشناسان جهاد کشاورزی ثابت کردند در صورت همت و اراده همکاران با همین امکانات موجود می توانند به  افزایش چند برابری کشت کلزادر شهابیه خمین و افزایش تولید وبهره وری لازم رسید.

وی در ادامه افزود: کارکنان مراکز جهاد کشاوورزی خط مقدم تولید محصولات کشاورزی قرار دارند و پشتیبانی از آنها را وظیفه اصلی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی دانست.

در این بازدید مهندس ریحانی رئیس جهاد کشاورزی مرکزشهابیه و ملاحسینی رئیس جهاد کشاورزی مرکز خورهه گزارشی از فعالیتهای انجام شده در این بخش را ارئه نمود،همچنین مسائل و مشکلات مربوط به این بخش را مطرح کردند.

 


پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1