بازدید بخشدار ساروق از نمایشگاه دستاوردهای زنان مرکز رشد و ترویج زنان کارآفرین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اراک

بازدید بخشدار ساروق از نمایشگاه دستاوردهای زنان مرکز رشد و ترویج زنان کارآفرین

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اراک

به گزارش رئیس اداره ترویج  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اراک ، بخشدار ساروق روز چهارشنبه ۲۱تیر ماه از نمایشگاه دستاوردهای زنان مرکز رشد و ترویج زنان کارآفرین بازدید نمود.

سعید فتحعلیان گفت:نمایشگاه دستاوردهای زنان روستایی فرصت مناسبی برای افزایش توانمندی آنهاست  به همین منظور بازدیدی با حضور بخشدار شهر ساروق ،آقای قدیر امینی مصلح آبادی با همراهی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی و کارشناسان استانی  از نمایشگاه عرضه و تولید دستاوردهای زنان توانمند و کارآفرین بخش کشاورزی استان مرکزی در اراک صورت گرفت.

قدیر امینی مصلح آبادی در حاشیه برگزاری  این نمایشگاه  افزود: برگزاری این نمایشگاه ها علاوه بر اشتغالزایی و کسب درآمد برای زنان روستایی فرصت مناسبی برای تقویت و افزایش روحیه خودباوری جامعه روستایی و کارآفرینان بخش کشاورزی است که باید مورد توجه ویژه مسئولان این بخش قرار گیرد.
وی ادامه داد: با هدف ایجاد کارآفرینی و اشتغال، تبادل تجربیات و ایده های نو برای ایجاد کسب و کار جدید در حوزه های مختلف برای زنان و کارآفرینان روستایی ، بازدیدی را برای زنان شهر و بخش ساروق با هماهنگی اداره ترویج برگزارخواهیم نمود.
اعضای مرکز رشد و ترویج کارآفرینی زنان روستایی در زمینه عرضه فرآورده های لبنی، گیاهان دارویی، کودهای بیولوژیکی و غیر شیمیایی، پخت مواد غذایی، تولید محصول های باغی و صنایع دستی فعالیت مثبتی دارند و کسب درآمد می کنند.
نمایشگاه  دائمی عرضه و تولید دستاوردهای زنان توانمند و کارآفرین بخش کشاورزی استان مرکزی با حضور زنان روستایی شهرستان اراک  هر هفته روزهای سه شنبه و چهارشنبه  در دروازه شهرجرد کوچه ملت یک  برگزار میگردد.

 

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1