اولین جلسه ستاد فنی مبارزه با سن غلات استان مرکزی با حضور مهندس بابایی و جمعی از کارشناسان کشاورزی برگزار گردید.

1

 

 

 

 

اولین جلسه ستاد فنی مبارزه با سن غلات استان مرکزی در ۲۳بهمن در محل سالن جلسات امام علی (ع) سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با حضور اعضاء محترم ستاد استان و مدیران محترم شهرستانی تشکیل شد.

مهندس فارسیجانی ، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان ضمن تبریک ایام الله دهه فجر و تسلیت ایام فاطمیه گفت : میزان بارندگی در استان و مقایسه با سال گذشته , سطوح زیر کشت گندم آبی و دیم , وضعیت رویشی غلات , وضعیت آفات و بیماریها و علف های هرز با توجه به شرایط ویژه در سال جاری و ثبت اطلاعات کشاورزان در سامانه اشاره و بر هوشیاری همکاران در سال جاری در خصوص مبارزه با عوامل خسارت زا و تکمیل اطلاعات در سامانه تاکیدنمودند .

در ادامه مهندس خدرایی مدیر زراعت سازمان گفت: علارغم میزان بارندگی در استان و بالا بودن معدل دمای هوا در پاییز سال جاری و نیاز مزارع به آبیاری و کمبود آب اشاره و میزان سطح رویش در مزارع آبی را حدود ۷۰% در مرحله پنجه زنی , ۱۰% در مرحله چندبرگی و مابقی به لحاظ کمبود آب سبز نشده تشریح و در مزارع دیم نیز حدود ۹۰% در خاک جوانه زده ولی سبز نشده است و بر استفاده از کودهای کلرور پتاسیم و سولفات روی در آب آبیاری و                                                                                                                                                        کود ازته بصورت چند مرحله ای همچنین استفاده از کود اوره در مزارع دیم بصورت محلول پاشی تاکید داشتند. در ادامه دبیر جلسه از آمار جمعیت سن در اماکن توضیحاتی به جلسه ارائه نمودند.

وی افزود: پایش جمعیت در اماکن زمستانه صورت نپذیرد نظر قطعی در مورد جمعیت انتقالی به مزارع نمی توان ارائه نمود و در خصوص روئیت شته روسی در مزارع غلات شهرستان ساوه اظهار فرمودند وجود آفت در مزرعه امری طیبعی بوده و شبکه های مستقر در منطقه با بازدید های مستمر آفات را زیر نظر داشته و در صورت رسیدن نرم آفت به مبارزه قطعا این امر میسر خواهد شد .

مهندس خدرایی گفت : آزمون بکارگیری شبکه های مراقبت بخش خصوصی اطلاع رسانی برای انجام آزمون صورت پذیرفته و در اسرع وقت نسبت به استقرار این افراد در شهرستانها اقدام لازم صورت می پذیرد .

در ادامه تعدای از مدیران شهرستانی در خصوص دستور کار جلسه پیشنهاداتی ارائه واظهار فرمودند هماهنگیهای لازم با بخش خصوصی در امر مبارزه به موقع با عوامل خسارتزای غلات صورت پذیرفته است در ادامه پس از بحث وتبادل نظر و رهنمود های ارزشمند ریاست محترم سازمان با تاکید بر حفظ آمادگی کامل درون سازمانی و برون سازمانی با کار و تلاش بیشتر خصوصا در سطح شهرستانها و ثبت اطلاعات کشاورزان در سامانه و محقق شدن و بالا بردن ضریب مکانیزاسیون استان تاکید فراوان داشتند.

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1