اولویت تخصیص تسهیلات از منابع توسعه روستایی به کشت های گلخانه ای/توجه به کشاورزی مدرن برای افزایش بهره وری تولید ضروری است

اولویت تخصیص تسهیلات از منابع توسعه روستایی به کشت های گلخانه ای/توجه به کشاورزی مدرن برای افزایش بهره وری تولید ضروری است

در دیدار مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت شهرک های کشاورزی و سایر اعضای هیأت مدیره و معاونین شرکت با آقای دکتر رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور، چگونگی تقویت و حمایت از کشت های گلخانه ای بویژه در مجتمع های تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از شرکت شهرک های کشاورزی، در این جلسه علی اشرف منصوری با اشاره به محدودیت منابع آبی، آینده کشاورزی کشور را هدایت کشت های آزاد به سمت کشت های متراکم و گلخانه ای دانست و اعلام کرد: نجات کشاورزی و بخش عمده ای از رفع معضل بیکاری با توسعه مجتمع و شهرک های گلخانه ای امکان پذیر است.

وی، تسهیل در پرداخت تسهیلات از محل منابع توسعه اشتغال روستایی،رفع موانع و محدودیت های موجود و تعیین اولویت پرداخت این منابع به کشت های گلخانه ای را از معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور خواستار شد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهوری نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت کشت های گلخانه ای در افزایش بهره وری تولید و اشتغال و توسعه صادرات برای تخصیص منابع و کمک به توسعه مجتمع های گلخانه ای در سطح کشور اعلام آمادگی و تأکید کرد:توجه به کشاورزی مدرن جهت تأمین امنیت غذایی و افزایش بهره وری تولید ضروری است.

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1